SUN Community Schools

CN (Trường học Vùng lân cận)

SUN Youth Advocacy Program người tham gia tạo ra tác phẩm nghệ thuật tại Trung tâm Cộng đồng Brentwood-Darlington của chúng tôi.

Bởi vì hầu hết cha mẹ có thu nhập thấp phải làm việc toàn thời gian để hỗ trợ gia đình, trẻ thường không được chăm sóc sau giờ học - khiến họ dễ bị bắt nạt và hành vi nguy hiểm hơn như sử dụng chất gây nghiện và hoạt động băng đảng. Nhiều người trong số những đứa trẻ này để lại lớp đói, không có đảm bảo về thực phẩm cho đến ngày học tiếp theo.

Tác động NW hỗ trợ sinh viên có thu nhập thấp thông qua các chương trình Community Schools của chúng tôi bằng cách cung cấp các hoạt động kéo dài liên quan đến học sinh, phụ huynh và thành viên cộng đồng, chuyển đổi các trường công lập có tỷ lệ nghèo cao thành các trung tâm cộng đồng sống động. Family Resource Navigators are available at Community Schools to work alongside families to help reduce barriers and stressors in the home, and promote self-sufficiency, so that students can learn and families can thrive.

Chương Trình Community Schools cải thiện cuộc sống của hơn 20.000 trẻ em và gia đình mỗi năm.

Phần lớn các học sinh của Trường Cộng đồng được áp dụng cho bữa trưa miễn phí hoặc giảm giá và đã được xác định là có nguy cơ thất học; nhiều người nói tiếng Anh như một ngôn ngữ học. Các hoạt động của Trường Cộng đồng thúc đẩy thành tích của học sinh, làm giàu chương trình học hàng ngày, và tăng sự hiện diện của nhà trường. Tất cả người tham gia cũng có quyền tiếp cận với một bữa ăn sau giờ học và hỗ trợ làm bài tập về nhà. Các ví dụ gần đây về các hoạt động kéo dài bao gồm các lớp học ESL (tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai) cho học sinh và gia đình của họ, các lớp học khiêu vũ và chuyển động, các buổi học thông tin về trợ giúp tài chính, thể thao, nghệ thuật, khoa học và văn hoá cho Tháng Lịch sử đen và Cinco de Mayo.

Impact NW cung cấp chương trình Cộng đồng tại các trường địa phương sau:

 • Trường tiểu học Slice Bonny
 • Trường Tiểu Học Buckman
 • Trường trung học Centennial
 • Trường Creston
 • Trường trung học Jackson
 • Trường trung học Franklin High School
 • Trường tiểu học Markham
 • Trường Tiểu Học Marysville
 • Trường trung học Robert Gray
 • Trường Tiểu Học Whitman
 • Trường tiểu học Woodmere

If you are interested in volunteering at any of the SUN schools, head over to our volunteer page and contact the SUN Site managers expressing your interest. They will get back to you if there is a current need for volunteers in their respective schools.

Volunteer Page

Chúng tôi có thể giúp bạn không?

Để biết thêm thông tin về Chương trình Trường học Cộng đồng SUN của Impact NW, liên hệ với Gina Kim-Folston, Quản lý Chương trình Trường học Cộng đồng SUN, tại (503) 721-6778 hoặc email gkim-folston@impactnw.org.