Gia đình khỏe mạnh

Healthy Families is intended to enrich and help to support our region’s youngest and most vulnerable members.

Having a child brings big changes to your life. Everyone having a baby could use extra support. This is why the Healthy Families program is here.

Chương Trình Healthy Families của chúng tôi kết nối các gia đình với các công cụ và nguồn lực cần thiết để giúp trẻ sơ sinh lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc và sẵn sàng học hỏi.

Chúng tôi có thể giúp bạn không?

For enrollment details or to request a referral to our Healthy Families program, please call Multnomah County Early Childhood Services at 503-988-3520.

To submit a referral online, please click the button below to visit Multnomah County’s website.

Healthy Families is free and voluntary, and serves all Multnomah County families with no income or insurance requirements. We work closely with parents of newborns through a series of home visits to:

  • thúc đẩy mối quan hệ tích cực giữa cha mẹ và con
  • hỗ trợ phát triển và phát triển trẻ thơ khỏe mạnh
  • cải thiện hệ thống hỗ trợ gia đình bằng cách dạy cha mẹ để xác định điểm mạnh và sử dụng các kỹ năng giải quyết vấn đề

Chúng tôi cung cấp thông tin về sự phát triển của trẻ và chăm sóc trẻ sơ sinh, khám nghiệm miễn phí để đảm bảo mỗi em bé khỏe mạnh và kết nối với các dịch vụ hỗ trợ trong cộng đồng của họ.