Làm thế nào để giúp

Tác động NW cung cấp nhiều cách cho các cá nhân để hỗ trợ tổ chức và giúp chúng tôi đạt được sứ mệnh của chúng tôi.

Đóng góp!

Make a difference by donating today. You can donate directly through our secure online form, drop off an in-kind donation at our East Portland location, and more.

Chúng tôi đang đứng cùng bạn.

Tình nguyện!

Give your time and talent by volunteering with us. We offer a variety of opportunities from one-time only, to seasonal projects, to on-going commitments.

Các Dịch Vụ Phát Triển Trẻ Em và Phụ Huynh của NW NW (PCDS)

Cửa tiệm!

Nếu bạn mua hàng trực tuyến qua Amazon hoặc cửa hàng Fred Meyer, bạn có thể liên kết tài khoản của bạn với Impact NW để giúp chúng tôi kiếm được khoản đóng góp mỗi khi bạn mua hàng.

Mua sắm - quần áo trên giá treo