Housing Assistance

Tác động NW sẽ giúp các gia đình đảm bảo nhà ở an toàn và lâu dài qua nhiều chương trình khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng.

Các chương trình của chúng tôi tạo cơ hội và những lựa chọn mới cho các cá nhân và gia đình đang gặp nạn vô gia cư hoặc nghèo đói.

The families who benefit from our Housing Assistance programs also have access to our wide range of anti-poverty services, including our Emergency Food Pantry and Trợ giúp Năng lượng.

Emergency Housing Assistance

Gia đình khách hàng gia đìnhImpact NW’s Emergency Housing Assistance program is there to support homeless families in our community, many of whom are facing homelessness for the first time.

Nhân viên của chúng tôi làm việc với mỗi hộ gia đình để xây dựng kế hoạch hỗ trợ cá nhân, xác định các mục tiêu và chiến lược được thiết kế để giúp họ giành được sự độc lập về tài chính, chẳng hạn như hoàn thành một chương trình đào tạo nghề hoặc lấy GED.