Dịch vụ Trẻ thơ

Chúng tôi làm việc chặt chẽ với các gia đình gặp khó khăn để cung cấp hỗ trợ, giáo dục và kết nối với các nguồn lực và dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của họ.

1,106

trẻ em và cha mẹ của họ mạnh mẽ hơn, an toàn hơn và ổn định hơn mỗi năm nhờ vào các chương trình của chúng tôi.

100%

phụ huynh tham gia cảm thấy tự tin hơn về kỹ năng làm cha mẹ của họ.

97%

của trẻ em tham gia được theo dõi trong động cơ của họ và xã hội / cảm xúc kỹ năng.