Dịch vụ thanh thiếu niên & gia đình

Tác động ĐTNK biết rằng phá vỡ chu kỳ đói nghèo bắt đầu ở trường học, nơi trẻ em có thu nhập thấp có nhiều nguy cơ phải đấu tranh về học vấn, tham gia vào ma túy và rượu, và bỏ học.

5,096

thanh thiếu niên nhận được sự giúp đỡ mỗi năm để giữ cho họ thành công trong trường học và cuộc sống.

96%

thanh thiếu niên thực hiện tiến bộ trong việc đi học và học tập.

81%

thanh thiếu niên tham gia Chương trình Sống độc lập được tuyển dụng.