Cung cấp cho cộng đồng của bạn.

Đóng góp trực tuyến

Sử dụng biểu mẫu hiến tặng an toàn dưới đây để thực hiện một lần hiến tặng một lần hoặc định kỳ.

To donate to a specific program, please indicate this below in gift preferences (special program or support).

Bạn muốn gửi séc? Xin vui lòng thực hiện kiểm tra của bạn phải trả cho Impact NW, và gửi nó đến Impact NW - PO Box 33530, Portland, OR 97292-3530

Các cách khác để hiến tặng cho Impact NW:

 • Quà Tặng / Tặng

  Hãy vinh danh ai đó đặc biệt trong khi hỗ trợ các chương trình và dịch vụ phi thường của chúng tôi.

 • Quà tặng cổ

  Món quà của chứng khoán được đánh giá cao đến Impact NW gây ảnh hưởng lâu dài đến những người chúng tôi phục vụ.

 • Kế hoạch / Di sản Giving

  Tìm hiểu thêm về cách bạn có thể sử dụng các nguồn lực và kinh nghiệm bạn đã thực hiện trong cuộc sống để hưởng lợi ích NW.

 • Tác động Kits

  Giúp cung cấp các vật dụng vệ sinh cơ bản, thực phẩm, nước và hướng dẫn tài nguyên cho những người sống ngoài trời.