Give Back to Your Community

Here is how your donation will make a difference:

 • $1,250 stabilizes a family of four with rental and energy assistance,
 • $600 helps support seniors who are living alone with essential household items,
 • $300 ensures students have access to innovative skill-building classes and career coaching,
 • $150 provides critical rides to medical appointments for homebound seniors,
 • $50 provides a food box for a family in need.

Đóng góp trực tuyến

Sử dụng biểu mẫu hiến tặng an toàn dưới đây để thực hiện một lần hiến tặng một lần hoặc định kỳ.

To donate to a specific program, please indicate this below in gift preferences (special program or support).

Bạn muốn gửi séc? Xin vui lòng thực hiện kiểm tra của bạn phải trả cho Impact NW, và gửi nó đến Impact NW - PO Box 33530, Portland, OR 97292-3530

Các cách khác để hiến tặng cho Impact NW:

 • Legacy Giving

  Tìm hiểu thêm về cách bạn có thể sử dụng các nguồn lực và kinh nghiệm bạn đã thực hiện trong cuộc sống để hưởng lợi ích NW.

 • Quà Tặng / Tặng

  Hãy vinh danh ai đó đặc biệt trong khi hỗ trợ các chương trình và dịch vụ phi thường của chúng tôi.

 • Quà tặng cổ

  Món quà của chứng khoán được đánh giá cao đến Impact NW gây ảnh hưởng lâu dài đến những người chúng tôi phục vụ.