Chương trình Cơ hội Đô thị của NW tác động giúp sinh viên có được kinh nghiệm làm việc trong môi trường được hỗ trợ.