Các hoạt động trị liệu, nghệ thuật và các hoạt động tập trung vào trẻ khác giúp làm lành mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái