Cổ phiếu

Cảm ơn bạn đã xem xét một món quà của chứng khoán đánh giá cao và quỹ hỗ tương cho Impact NW. Việc đóng góp cổ phiếu hoặc chứng khoán có thể được hoàn thành trong hai bước đơn giản:

  1. Để bắt đầu, tải về Mẫu Đơn Đóng Góp Tài Sản của chúng tôi. Điền vào biểu mẫu và gửi cho người môi giới của bạn.
  2. Nếu bạn muốn nhận biên lai thuế, vui lòng điền vào mẫu thông báo quà tặng trực tuyến trên trang này.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc đóng góp cổ phiếu hoặc cần trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ development@impactnw.org.

Thông tin liên lạc


Thông tin chứng khoán