Quà Tặng / Tặng

Phụ nữ cao tuổi ở nhà

Tác động NW được đặc quyền để giúp bạn thực hiện một cống đặc biệt hoặc món quà tưởng niệm tôn vinh một người bạn ngưỡng mộ, tôn trọng, hoặc muốn nhớ một cách có ý nghĩa.

Chúng tôi sẽ gửi biên lai cho bạn để ghi nhận khoản đóng góp được khấu trừ thuế của bạn và gửi thư cho gia đình để thông báo cho họ về món quà chu đáo của chúng tôi. Đóng góp của bạn sẽ tôn trọng một ai đó đặc biệt trong khi hỗ trợ các chương trình và dịch vụ bất thường của Impact NW.

Nhấp vào đây để đóng góp của bạn hôm nay ...