Nhân viên Giving / Matching

Tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba số tiền quyên góp của bạn để giúp đỡ nhiều trẻ em, gia đình, người cao niên và người khuyết tật.

Nhiều công ty sẽ "kết hợp" các khoản đóng góp từ thiện do nhân viên cung cấp. Họ có thể trả lại cho cộng đồng của họ và cho phép nhân viên tăng sự ủng hộ của họ cho tổ chức từ thiện mà họ lựa chọn. Hàng nghìn đô la chúng tôi nhận được một năm quà phù hợp sẽ giúp chúng tôi đảm bảo rằng nhiều trẻ em hơn sẽ được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ mà họ cần.

Nhấp vào đây và nhập tên của chủ lao động vào hộp để xem nếu họ có chương trình quà tặng phù hợp.

Nếu có, theo dõi nhân sự của bạn hoặc liên hệ với Corporate Giving để làm theo thủ tục để kết hợp quà tặng từ công ty của bạn. Cảm ơn bạn!