Tìm kiếm mới

Nếu bạn không hài lòng với kết quả dưới đây, vui lòng thực hiện tìm kiếm khác

49 tìm kiếm kết quả cho:

35

Tác động Tình nguyện viên NW giành Giải thưởng Tình nguyện của Thống đốc Oregon

Xin gửi lời cảm ơn tới tình nguyện viên Lindsay Lermo của Impact NW vì đã giành được Giải thưởng Thống đốc Oregon năm 2015 trong nhóm Tình nguyện viên dành cho Người lớn (Adult Volunteer) ở cấp tiểu bang. Continue Reading Tác động Tình nguyện viên NW giành Giải thưởng Tình nguyện của Thống đốc Oregon