Tìm kiếm mới

Nếu bạn không hài lòng với kết quả dưới đây, vui lòng thực hiện tìm kiếm khác

49 tìm kiếm kết quả cho:

13

Chúng tôi đi bộ với Jeff.

Jeff Cogen, Giám đốc Điều hành của Impact NW, đã trải qua cơn đột qu moderate vừa phải vào ngày 21 tháng 7. Cộng đồng Impact NW, giống như mọi người, đã rất buồn vì tin này. Tuy nhiên, trong những ngày kể từ đó, chúng tôi đang làm những gì chúng tôi làm tốt nhất: tập hợp cho những người cần chúng tôi. Continue Reading Chúng tôi đi bộ với Jeff.