Người cao tuổi chia sẻ nhận thức về các vấn đề của cộng đồng

Vào ngày 19 tháng 4 năm 2017, các thành viên cộng đồng và các tổ chức cung cấp chăm sóc và các nguồn lực cho người cao niên tập trung để giáo dục các thành viên chính sách và công chúng về thực tế của một dân số già.

Hàng chục người cao niên, thành viên cộng đồng, cán bộ địa phương, và các tổ chức đã đến lắng nghe tại Diễn đàn Nhân dân của chúng tôi.

Trong số những thách thức của người cao niên ngày nay bao gồm khoảng cách về dịch vụ và các nguồn lực thu hẹp lại.

Sự kiện này bao gồm hai phiên thảo luận về các cuộc thảo luận tóm tắt những thách thức mà người cao niên và người lớn bị khuyết tật phải đối mặt, cũng như sự thiếu hụt của dịch vụ và các nguồn lực đang thu hẹp lại.

Trong số nhiều chủ đề thảo luận là:

  • Thiếu dịch vụ vận chuyển và dịch vụ tại gia
  • Thiếu nhà ở giá rẻ
  • Cô lập
  • Mất an ninh lương thực
  • Lạm dụng người cao tuổi
  • Mất an ninh tài chính
Antoine Favre, Sam McCrary và Lucy Budahl chia sẻ những câu chuyện của họ về việc chăm sóc người thân, nấu ăn, giữ gìn vệ sinh, và giữ gìn phẩm giá và tính di động của họ (hay sự thiếu hụt).

Antoine Favre, Sam McCrary và Lucy Budahl chia sẻ những câu chuyện của họ về việc chăm sóc người thân, nấu ăn, giữ gìn vệ sinh, và giữ gìn phẩm giá và tính di động của họ (hay sự thiếu hụt).

Một nhân viên an ninh, Antoine Farve, cựu chiến binh Quân đội đã nghỉ hưu và là người chăm sóc duy nhất của vợ ông trong 51 năm, kêu gọi các quan chức chịu trách nhiệm tạo ngân sách để thấy tầm quan trọng của các chương trình như Oregon Project Independence, cho phép vợ ông Gladys tăng thời gian đã dành tại Trung tâm Chăm sóc Người lớn dành cho Người lớn của Marie Smith. Thời gian mà Gladys dành tại Trung tâm Marie Smith cho phép Gladys kết bạn và tham gia vào các hoạt động đem lại cho cô một kỳ nghỉ trọn cuộc đời đầy những sự kiện khó khăn. Nó cũng cho phép Antoine dành thời gian chăm sóc bản thân, chạy mướn vặt, gặp bạn bè và chỉ thư giãn.

Các câu chuyện được chia sẻ bởi các thành viên của cộng đồng cao cấp của chúng tôi đưa ra ánh sáng nhiều vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến dân số cao cấp của Portland.

Cảm ơn tất cả các diễn giả, tổ chức, các quan chức được bầu cử, và các thành viên trong cộng đồng, những người đã tập hợp ngày hôm nay để nói chuyện hoặc lắng nghe những vấn đề mà dân số già của chúng ta phải đối mặt.

Kiểm tra Koin 6 tin tức bảo hiểm của sự kiện của chúng tôi!

Diễn đàn Nhân dân được tài trợ bởi: