Lưu trữ Tag cho: chấn thương

Chấn thương Infographic - Làm thế nào Chấn thương Clouds Brain

Chấn thương Chấn động não như thế nào - Infographic

Chấn thương không chỉ là thể chất. Nó bao gồm nhiều tình huống khác nhau có thể dẫn đến hậu quả suốt đời với những ảnh hưởng tàn phá.
Bạo lực gia đình ảnh hưởng đến 1/3 phụ nữ

Bạo lực Gia đình: Câu chuyện của Maria

Bạo lực gia đình tác động lên 1 trong 3 phụ nữ. Hầu hết các vụ bạo lực gia đình đều không được báo cáo. Thậm chí có ít người hơn tìm kiếm sự giúp đỡ. Maria là ngoại lệ.