Diễn đàn cấp cao năm 2016

Antoine Favre, Sam McCrary và Lucy Budahl chia sẻ những câu chuyện của họ về việc chăm sóc người thân, nấu ăn, giữ gìn vệ sinh, và giữ gìn phẩm giá và tính di động của họ (hay sự thiếu hụt).