SHINE Beaver Acres - Phòng trưng bày 2017
,

Beaver Acres SHINE Các Sinh Viên Kỷ Niệm Năm Học

Sau khi tham gia vào rất nhiều lớp học sau giờ học trong năm học, học sinh trong chương trình Community School của Impact NW đã tổ chức buổi giới thiệu về công việc của họ.
Tác động Đèn trần NW - Hạnh Vũ

Ảnh hưởng Tác động: Hanh Vu

Gặp Hạnh Vũ! Hạnh đã tự hào là một phần của gia đình Impact NW trong 6 năm qua và bao gồm nhiều vai trò thận trọng tại Impact NW.