Beaver Acres SHINE Các Sinh Viên Kỷ Niệm Năm Học

Sau khi tham gia vào vô số các lớp học sau giờ học trong năm học, học sinh của Impact NW's Chương trình SHINE Community School tổ chức giới thiệu về công việc của họ.

Các sinh viên SHINE tại Trường Tiểu học Beaver Acres đã làm việc đặc biệt khó khăn trong năm nay, vì vậy SHINE quyết định tổ chức một Showcase để thể hiện kết quả của những nỗ lực của họ!

SHINE là gì?

Chương trình SHINE Impact NW của SHINE biến các trường công lập có tỷ lệ nghèo cao thành các trung tâm cộng đồng sống động. Chúng tôi cung cấp chương trình cho học sinh, phụ huynh và thành viên cộng đồng thông qua các lớp học sau giờ học và mùa hè nhằm tăng cường đầu tư vào học vấn và tạo cảm hứng cho việc làm giàu cá nhân.

Phòng trưng bày SHINE đặc trưng với nhiều dự án nghệ thuật, các dự án gỗ được xây dựng trong Junior Builders, một con hươu cao cổ được làm trong Girls 'STEM, và một bản demo của "Beavercise" (một điệu nhảy vui nhộn và tập thể dục, tương tự như zumba) bên một lần các gia đình được mời và các sinh viên khác tham gia!

Xem hoạt động của học sinh trong album ảnh dưới đây: