Lưu trữ Tag cho: PCDS

Các anh chị em giúp đỡ lẫn nhau trong ngăn PCDS Mang theo Bảo tàng đến sự kiện Cộng đồng

Chúng tôi mang Bảo tàng Trẻ em đến cộng đồng của chúng tôi

Vào ngày 9 tháng 3 năm 2016, Chương trình Dịch vụ Phát triển Cha mẹ và Con của chúng tôi đã tổ chức "Đưa Bảo tàng đến Cộng đồng", sự kiện hợp tác giữa Bảo tàng Trẻ em Portland và Impact NW.
Tác động NW Điểm nổi bật: Lucia Lopez

Ảnh hưởng Tác động: Lucia Lopez

Lucia Lopez đã đến thăm Dịch vụ Phát triển Cha mẹ và Con cái của Impact NW từ 15 năm trước, do một y tá chăm sóc sức khoẻ cộng đồng chỉ định tham gia một nhóm chơi với đứa con thứ hai.