Lưu trữ Tag cho: ILP

,

Impact NW vinh danh tháng lịch sử đen

Last week, through our Independent Living Program (ILP), Impact NW honored Black History month by hosting a life skills event specifically tailored to commemorating and educating youth about black history.
Tác động NW Điểm nổi bật: Michelle Welton

Ảnh hưởng Tác động: Michelle Welton

Gặp gỡ Tình nguyện viên Tình nguyện NW Michelle Welton, người đã tình nguyện cho Chương trình Sống độc lập (ILP) của chúng tôi giúp đỡ nuôi dưỡng thanh thiếu niên trong bốn năm qua.