Lưu trữ Tag cho: HR

Tác động NW Điểm nổi bật: Andrea Ngô

Ảnh hưởng Tác động: Andrea Ngo

Gặp Andrea Ngo. Là một chuyên gia về Nhân sự cho Impact NW, cô chịu trách nhiệm thiết lập tất cả nhân viên mới với một hồ sơ trong cổng biên chế.