Lưu trữ Tag cho: community resource desk

Tác động NW và đội ngũ Providence Up

Ảnh hưởng NW và đội Providence lên

Đi khám bác sĩ, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được huyết áp của chúng tôi. Nhưng hãy tưởng tượng nếu bác sĩ hỏi chúng tôi liệu chúng ta có đủ ăn không?