,

Impact NW vinh danh tháng lịch sử đen

Last week, through our Independent Living Program (ILP), Impact NW honored Black History month by hosting a life skills event specifically tailored to commemorating and educating youth about black history.

Thông cáo báo chí: Tiệc trưa thường niên 2019 của Impact

Impact NW sẽ tiết lộ kế hoạch chiến lược mới và nhận diện thương hiệu của mình tại Bữa tiệc thường niên kéo dài một giờ vào ngày 27 tháng 2 năm 2019 tại Khách sạn Sentinel. Bữa tiệc trưa sẽ nêu bật cam kết đổi mới của Impact NW trong việc ngăn chặn tình trạng vô gia cư.