Trạng thái Tác động Tây Bắc và một tầm nhìn tập thể cho tương lai (1)

Một tầm nhìn chung cho tương lai

"Khi tôi tiếp quản Giám đốc Điều hành của Impact NW tháng này, tôi thấy một cộng đồng cần Impact NW hơn bao giờ hết". - Jeff Cogen, Giám đốc điều hành
Cảm ơn bạn đã giúp chúng tôi điền vào phòng đựng thức ăn của chúng tôi!

Các đối tác quảng đại của chúng tôi đã làm đầy thức ăn cho thức ăn của chúng tôi!

Phòng ăn của chúng tôi có thức ăn một lần nữa nhờ có hai đối tác rộng lượng, Rose City Riveters và Food Wars!
Tác động NW & YWCA - Biểu trưng Stronger Together

Tác động NW và YWCA công bố Quan hệ Đối tác đang phát triển và Lãnh đạo Mới

Impact NW và YWCA của Greater Portland, các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục và xã hội hàng đầu trong khu vực thành phố Portland rộng lớn, vui mừng thông báo sự lãnh đạo mở rộng và cập nhật mối quan hệ hợp tác đang phát triển của họ.