Các thành viên của Club Impact tham dự Oaks Park

Club Impact kỷ niệm 6 năm

Ralph Gilliam, tình nguyện viên của Impact NW, người điều hành Club Impact, nói: "Đêm qua chúng tôi đã tổ chức kỷ niệm 6 năm thành lập với bánh kem, kem và lời chứng thực của những người tham gia.

Tình yêu là trong không khí cho Khách hàng cao cấp của chúng tôi

Tháng này, chúng tôi đã nhận được một lá thư cảm động từ một khách hàng cao tuổi cũ mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn - chỉ trong thời gian cho Ngày Valentine!