Club Impact, câu lạc bộ xã hội dành cho thanh niên khuyết tật, kỷ niệm sáu năm!

"Đêm qua chúng tôi đã tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 6 của mình với các bài đánh giá về bánh, kem và tham gia. Tôi không biết làm thế nào di chuyển này sẽ được ", ông Ralph Gilliam, tình nguyện viên Impact NW của người điều hành Club Impact.

Những người tham gia Club Impact chơi UNO"Các tình nguyện viên và các nhà cung cấp gần như nước mắt ở độ sâu và ngọt ngào trong phòng. Câu lạc bộ này rất quan trọng đối với rất nhiều người. "

Club Impact là một câu lạc bộ xã hội dành cho thanh thiếu niên bị khuyết tật. Club Impact đáp ứng mọi Thứ hai đêm từ 6-8 giờ tối tại Trung tâm đa văn hóa SE tại 4610 SE Belmont St ..

Những người tham gia được chào đón để giảm xuống thường xuyên như họ muốn cho tất cả hoặc một phần của một phiên. Để biết thêm thông tin về Club Impact, liên hệ với Ralph Gilliam tại (503) 453-6412.