Tác động NW Điểm nổi bật: Michelle Welton

Gặp gỡ Tình nguyện viên Tình nguyện NW Michelle Welton, người đã tình nguyện cho Chương trình Sống độc lập (ILP) của chúng tôi giúp đỡ nuôi dưỡng thanh thiếu niên trong bốn năm qua. Continue Reading Ảnh hưởng Tác động: Michelle Welton

Tạp chí Jade - Chương trình CN - Được phép của PPS

Impact NW’s SUN Community School students at Harrison Park Elementary create a diverse community newspaper titled The Jade Journal. Continue Reading Tạp chí Jade - Một phát hiện bằng giọng nói

Tác động NW Điểm nổi bật: Julia và Anna

Mục tiêu chính của Chương trình Vận động Thanh thiếu niên SUN là can thiệp với thanh thiếu niên có nguy cơ trước khi chúng vượt qua những khoảng trống. Gặp gỡ hai khách hàng của chúng tôi từ chương trình này. Continue Reading Ảnh hưởng Tác động: Chương trình Vận động Thanh niên của Mặt trời

Impact NW Website Điểm nổi bật: Liz Norman

Meet Liz Norman, Impact NW SHINE Site Supervisor: “I love that Impact really embodies the philosophy of being the change you want to see in the world.” Continue Reading Ảnh hưởng Tác động: Liz Norman

Chương trình SHINE - Mô hình Xây dựng Sinh viên

Các hoạt động STEM sau giờ học của chúng tôi giúp cung cấp cho sinh viên các cơ hội học tập trong một môi trường ngày dài, nơi họ được hưởng lợi từ các hoạt động thực hành. Continue Reading Giáo dục STEM rất quan trọng cho tất cả học sinh!