Lưu trữ Tag cho: tình nguyện

Ba lý do tại sao tình nguyện viên như một nhóm công ty lại có giá trị thời gian của bạn

Ba lý do tại sao tình nguyện viên như một nhóm công ty lại có giá trị thời gian của bạn

Điều gì tình nguyện để giúp dạy tiếp tục viết và phỏng vấn các kỹ năng có liên quan đến việc thúc đẩy một đội ngũ mạnh mẽ của công ty? Chỉ cần hỏi Jennifer Birk, Tư vấn tại Propeller Consulting.