Lưu trữ Tag cho: Ban cho

Tác động NW Dịch vụ Cao cấp - Tai Chi

Trợ cấp từ Kaiser Permanente giúp người cao niên phát triển

Người cao niên lớn lên khi họ có thể ở trong nhà riêng, bao quanh bởi một cộng đồng bạn bè và gia đình. Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng một khoản trợ cấp 15.000 đô la từ Kaiser Permanente sẽ cho phép chúng tôi tiếp tục giúp đỡ dân số già đi của Portland.
Hy vọng cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình

Tác động NW nhận trợ cấp cho những người sống sót vì bạo lực gia đình

Hàng chục gia đình trong cộng đồng chúng ta, những người bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình, sẽ nhận được các dịch vụ, nhờ hai giải thưởng tài trợ mới.
Giải thưởng Công nghệ Phần tử AKA Science $ 30,000 Grant

AKA Science đã nhận khoản trợ cấp $ 30,000 từ Elemental Technologies

Khoản trợ cấp $ 30,000 sẽ được phân bổ trong ba năm, bắt nguồn từ Quỹ Đầu tư Cộng đồng Mới được Elemental Technology thành lập.