Lưu trữ Tag cho: blog

Trạng thái Tác động Tây Bắc và một tầm nhìn tập thể cho tương lai (1)

Một tầm nhìn chung cho tương lai

"Khi tôi tiếp quản Giám đốc Điều hành của Impact NW tháng này, tôi thấy một cộng đồng cần Impact NW hơn bao giờ hết". - Jeff Cogen, Giám đốc điều hành