Phụ huynh và trẻ em làm cho nghệ thuật mandala tại Bảo tàng Mang đến sự kiện Cộng đồng