,

Susan Stoltenberg và Thị trưởng Charlie Hales tại các lộ trình sản xuất làm cho @ tác động

Tác động NW Giám đốc Điều hành, Susan Stoltenberg, và Thị trưởng Portland Charlie Hales, tham dự buổi trình diễn Make @ Impact