Vui chơi tại công viên giải trí Oaks Club cho Impact Club

Các thành viên câu lạc bộ và bạn bè đã tận hưởng một ngày vui chơi và ăn trưa tại Oaks Park.

Club Impact là một câu lạc bộ xã hội dành cho thanh thiếu niên bị khuyết tật. Câu lạc bộ Impact gặp gỡ mỗi tối thứ Hai từ 6 giờ 00 đến 20 giờ tối tại Trung Tâm Dịch Vụ Đa Văn Hóa SE tại 4610 SE Phố Belmont ở Portland. Những người tham gia được chào đón để giảm xuống thường xuyên như họ muốn cho tất cả hoặc một phần của một phiên. Để biết thêm thông tin về Club Impact, hãy liên hệ với Ralph Gilliam tại số (503) 453-6412.