Lưu trữ Tag cho: giám đốc điều hành

Chúng tôi đi bộ với Jeff.

Chúng tôi đi bộ với Jeff.

Jeff Cogen, Giám đốc Điều hành của Impact NW, đã trải qua cơn đột qu moderate vừa phải vào ngày 21 tháng 7. Cộng đồng Impact NW, giống như mọi người, đã rất buồn vì tin này. Tuy nhiên, trong những ngày kể từ đó, chúng tôi đang làm những gì chúng tôi làm tốt nhất: tập hợp cho những người cần chúng tôi.
Trạng thái Tác động Tây Bắc và một tầm nhìn tập thể cho tương lai (1)

Một tầm nhìn chung cho tương lai

"Khi tôi tiếp quản Giám đốc Điều hành của Impact NW tháng này, tôi thấy một cộng đồng cần Impact NW hơn bao giờ hết". - Jeff Cogen, Giám đốc điều hành