Gia đình khỏe mạnh

Gia đình Khỏe mạnh nhắm vào chu kỳ nghèo đói giữa các thế hệ nơi bắt đầu: với các thành viên trẻ nhất và dễ bị tổn thương nhất trong khu vực.

Ba năm đầu tiên của cuộc sống của đứa trẻ là một thời kỳ quan trọng của sự tăng trưởng và học tập. Đáng buồn thay, trẻ em sinh ra trong nghèo đói có nhiều khả năng bị bỏ bê, lạm dụng, suy dinh dưỡng và chậm phát triển.

Chương Trình Healthy Families của chúng tôi kết nối các gia đình với các công cụ và nguồn lực cần thiết để giúp trẻ sơ sinh lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc và sẵn sàng học hỏi.

Chúng tôi có thể giúp bạn không?

Xin vui lòng gọi cho Chương Trình Healthy-Start ở số (503) 721-6777 để tìm hiểu về các dịch vụ của chúng tôi. Cuộc trò chuyện của bạn sẽ hoàn toàn bí mật và nếu Impact NW không phù hợp nhất với bạn, chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với các dịch vụ bạn cần.

Healthy Families hỗ trợ cha mẹ trong việc giúp đỡ trẻ sơ sinh phát triển khỏe mạnhHealthy Families là miễn phí và tự nguyện. Chúng tôi làm việc chặt chẽ với cha mẹ của trẻ sơ sinh thông qua một loạt các chuyến thăm nhà đến:

  • thúc đẩy mối quan hệ tích cực giữa cha mẹ và con
  • hỗ trợ phát triển và phát triển trẻ thơ khỏe mạnh
  • cải thiện hệ thống hỗ trợ gia đình bằng cách dạy cha mẹ để xác định điểm mạnh và sử dụng các kỹ năng giải quyết vấn đề

Chúng tôi cung cấp thông tin về sự phát triển của trẻ và chăm sóc trẻ sơ sinh, khám nghiệm miễn phí để đảm bảo mỗi em bé khỏe mạnh và kết nối với các dịch vụ hỗ trợ trong cộng đồng của họ.